Handifighter med provtryckningsnippel PRT 150 l, 25 mm, röd

Handifighter med provtryckningsnippel PRT 150 l, 25 mm, röd

Artikelnummer: 24-3091-15

Handifighter PRT 150 l, 25 mm

Produktbeskrivning

Handifighter med provtryckningsnippel 150 l, 25 mm slanghals (1") röd

Handifighter är ett effektivt och användarvänligt dimstrålrör för alla typer av släckinsatser. Strålröret ger en spridd stråle med liten droppstorlek vilket normalt ger snabb och effektiv släckning. Genom att vrida munstycket kan sprutbilden ställas om till sluten stråle. Kastlängden blir längre och strålen når att släcka på större avstånd och högre höjder. Sluten stråle är också bättre vid spolning och rengöring.

Strålröret är försedd med provtryckningsnippel.

För användning på brandposter används munstycke med flöde 75 liter/minut på de mindre brandposterna med slangdimension 20 mm (¾”). Det större flödet används på posterna med 25 mm (1”) slang.