Dörrstängare Doorgard

Dörrstängare Doorgard

Artikelnummer: 18-0210-00

Aktiveras via larmsignal från brandlarm, försedd med batteri

Produktbeskrivning

Doorgard är en uppställningsanordning utan kabeldragning som monteras på dörrbladet och spärrar dörren i öppet läge.

Vid brand reagerar enheten på signalen från brandlarmet eller en brandvarnare och släpper spärren så att dörrstängaren kan stänga dörren.